کتاب رایگان اهرم ثروت کلیک کنید

مقالات آموزشی

هدف از نوشتن مقاله ،توسعه ی مهارتهای مهم و عملکردهای پژوهشی است.نوشتن مقاله به شما اجازه می دهد تا روی مهارتهای ارزشمند خود تمرین کنید و آنها را به دیگران منتقل نمایید.

مهارتهای قابل انتقال شامل:
مطالعه و یادداشت برداری، تفکر انتقادی و تجزیه و تحلیل، سازماندهی ایده ها،استدلال کردن یک مورد، و ارتباط موثر با خواننده

کتاب اهرم ثروت 

این کتاب الکترونیکی را مجانی دانلود کنید و یاد بگیرید :
ایده های پولساز 
راه اندازی کسب و کار کاملا خودکار
تکثیر و فروش انبوه محصول
دانلود رایگان
>
close-link